Motivasjon

Det å sette seg slike langsiktige og ekstreme mål er inspirerende i treningshverdagen. Hver trening tenker jeg på turen som gjør treningen motiverende.

Eventyrgleden – hva som møter deg av natur både på godt og vondt,

Mennesker og kulturer.

Teste hva kroppen tåler.