Ideen bak Canadaturen

  • Hvorfor Canada?
  • Tidlige turer til forskjellige land har gitt meg mange inntrykk og opplevelser. Tibet var i utgangspunktet årets mål, men problemer med tillatelser, kostnader og ikke minst usikkerheten rundt turen gjorde at jeg begynte å lete etter andre områder for årets ekspedisjon.
  • Canada hørtes spennende ut. Hva med å sykle gjennom landet der så mange Nordmenn utvandret rundt 1900 tallet?
  • Amerika utvandret mange fra Norge som ønsket å drive jordbruk.
  • Til Canada reiste jegere og tømmerhuggere.
  • Mange Nordmenn som dro til Canada kunne knapt nok språket, samme som meg – he-he. 🙂